Wycieczki i szlaki turystyczne w Zawoi

Organizowane przez nas trasy wycieczkowe dla nowicjuszy jak i tych najbardziej wytrwałych

Z Przewodnikiem w Beskidy

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z oferty Domu wczasowego Harnaś. Nasz przewodnik oprowadzi Ciebie, twoją grupę po niżej wymienionych szlakach turystycznych. Dla grup zorganizowanych (zielone szkoły, kolonie, obozy sportowe) przygotowaliśmy korzystne  oferty.

Pasmo Babiogórskie

Babia Góra jest najwyższym szczytem w Polsce po Tatrach. Jej wysokość wynosi 1725 m.n.p.m. Ze szczytu rozciąga się wspaniały widok na całą okolicę! Można zobaczyć odległe Tatry, Pieniny, Gorce, Beskid Makowski, Beskid Mały, Beskid Śląski i oczywiście inne szczyty Beskidu Żywieckiego, do którego należy Babia Góra. Innymi walorami Babiej Góry jest roślinność występująca na jej zboczach i zwierzęta kryjące się w jej rozległych lasach.

Wschodnia Grań Babiej Góry

Z Krowiarek przez Sokolicę na szczyt Babiej Góry (Diablak) Zejście przez Przełęcz Brona do schroniska Markowych Szczawinach i dalej do Markowej i do Zawoi Składy (D.W.Harnaś).

Długość trasy ok. 13km. Czas przejścia 6 do 8 godz.

Babiogórska Ścieżka nad Reglami - Górnym Płajem

Z Przełęczy Krowiarki przejście w pobliżu Mokrego Stawku do schroniska na Markowych Szczawinach. Ze schroniska drogą na Fickowe Rozstaje, dalej na Przełęcz Jałowiecką i do Zawoi Czatoża i dalej do Ośrodka Wczasowego Harnaś w Zawoi Składy. 

Długość trasy ok. 16 km. Czas przejścia 6 do 8 godz.

Babiogórska Ścieżka pod Reglami

Zawoja Policzne, obejście Norczak, polana Sulowa Cyrhel, Markowa, Markowe Rówienki, Zawoja Czatoża. 

Długość trasy ok. 11 km Czas przejścia ok. 6 godz.

Sokolica

Przełęcz Krowiarki, Mokry Stawek, Szkolnikowe Rozstaje, Sokolica, Przełęcz Krowiarki. 

Długość trasy ok. 4,5 km. Czas przejścia 3 godz.

Przez północną ścianę Królowej Beskidów

TRASA DLA WPRAWNYCH TURYSTÓW

Wyjście z D.W. Harnaś w Zawoi Składy, Markowa, schronisko na Markowych Szczawinach, Akademicka Perć, szczyt Babiej Góry – Diablak, Przełęcz Brona, polana Sulowa Cyrhel, Zawoja Podryżowana, Zawoja Składy.

Długość trasy ok. 16 km. Czas przejścia 7 – 9 godz.

Wschodnia Grań Babiej Góry

D.W. Harnaś Zawoja Składy, Markowe, schronisko na Markowych Szczawinach, Przełęcz Brona, szczyt Babiej Góry, zejście przez Sokolicę na Przełęcz Krowiarki.

Długość trasy ok. 13 km. Czas przejścia 6 – 8 godz.

Zachodnią Granią Babiej Góry

D.W. Harnaś Zawoja Składy, Czatoża, Przełęcz Jałowiecka, Fickowe Rozstaje, Mała Babia Góra – Cyl, Przełęcz Brona, schronisko na Markowych Szczawinach, Markowa, Zawoja Składy (D.W.Harnaś).

Długość trasy ok. 17 km. Czas przejścia 7 – 9 godz.

Grupa Mędralowej

D.W. Harnaś Zawoja Składy, Zawoja Czatoża, Hala Kamińskiego, Mędralowa, Przełęcz Jałowiecka, Tabakowy Chodnik, Zawoja Czatoża, Składy.

Długość trasy ok. 11 km. Czas przejścia 6 godz.

Grupa Mędralowej (2)

D.W. Harnaś Zawoja Składy, Czatoża, Hala Kamińskiego, Przełęcz Klekociny, Hala Barankowa, Składy D.W. Harnaś.

Długość trasy ok. 12 km. Czas przejścia 6 godz.

Hala Barankowa

D.W. Harnaś Zawoja Składy, Hala Barankowa, przez Kąkolową, Bębny Górne, tartak w Zawoi Widły, Składy.

Długość trasy ok. 4,5 km. Czas przejścia ok.3 godz.

 

PASMO JAŁOWCA

Pasmo otaczające Zawoję od północnego zachodu. Góry bardzo widokowe i pełne uroku. Stąd można podziwiać prawie w całości Pasmo Policy, jej szczyty, jak i polany między ciemnymi lasami. Oczom naszym ukazuje się w całej okazałości Masyw Babiej Góry. Można odróżnić poszczególne szczyty. Stąd widać też całą Zawoję. Warto dotrzeć na rozległą Halę Trzebuńską skąd widok sięga aż po Beskid Śląski, Beskid Mały.

Jałowiec jest najwyższym szczytem Pasma Jałowieckiego. Znajduje się w nim pomiędzy Czerniawą Suchą (1062 m), od której oddziela go Przełęcz Sucha (982 m), a Kolędówką (884 m), od której oddziela go płytka przełęcz Opaczne (879 m). Jest zwornikiem. Na szczycie Jałowca grzbiet Pasma Przedbabiogórskiego rozgałęzia się na dwa grzbiety obejmujące dolinę Stryszawki. Orograficznie prawy, główny grzbiet (zwany Pasmem Jałowieckim) biegnie przez przełęcz Opaczne, Kolędówkę (883 m), Kiczorę (905 m), przełęcz Przysłop (661 m) i Magurkę (872 m) do doliny Skawy. Lewy, krótszy grzbiet (Pasmo Solnisk) biegnie przez przełęcz Cichą (775 m), Kobylą Głowę (841 m), Opuśniok (819 m) i inne wierzchołki po ujście Lachówki do Stryszawki.

Jałowiec wznosi się nad dolinami trzech rzek; od południowo-wschodniej strony jest to dolina Skawicy, od północno-zachodniej dolina Koszarawy, od północnej dolina Stryszawki. W stoki Jałowca wcinają się doliny 5 potoków: źródłowy potok Koszarawy, nienazwany potok uchodzący do Stryszawki oraz potoki Opaczny i Korycina uchodzące do Skawicy. Administracyjnie znajduje się na terenie miejscowości Stryszawa i Zawoja

Pasmo Jałowca

D.W. Harnaś Zawoja Składy, Hala Barankowa, Magurka, Przełęcz Klekociny, Czerniawa Sucha, Hala Trzebuńska, Jałowiec, Wełcza Mleczna. Powrót do D.W. Harnaś busem.

Długość trasy ok. 12 km. Czas przejścia 6 godz.

Jałowiec

Zawoja Przysłop, Kiczora, Przełęcz Kolędówki, Przełęcz Opaczne, Jałowiec, Czerniawa Sucha, Przełęcz Klekociny, Hala Barankowa, D.W. Harnaś.

Długość trasy ok. 16 km. Czas przejścia 7 – 9 godz.

Jałowiec z Zawoi Centrum

Zawoja Centrum, Przełęcz Kolędówki, Przełęcz Opaczne, Jałowiec, Hala Trzebuńska, Wełcza Mleczna.

Długość trasy ok. 12 km. Czas przejścia 6 godz.

PASMO POLICY

Polica jest zwornikiem dla odbiegającego w południowo-wschodnim kierunku niewiele niższego grzbietu Czyrńca (1318 m). Grzbiet ten opada do Przełęczy Zubrzyckiej (877 m), przez którą Pasmo Policy łączy się z Beskidem Orawsko-Podhalańskim. Biegnie nim przez Policę, przełęcz Krowiarki i dalej Pasmem Babiogórskim Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Bałtyku i Morza Czarnego. Północno-zachodnie stoki Policy opadają do doliny Skawicy, wcina się w nie głęboka dolina potoku Skawica Górna.

Masyw Policy jest w większości zalesiony. Z rzadkich w Polsce gatunków roślin na Policy rośnie zarzyczka górska. W 1972 na Policy utworzono Rezerwat przyrody im. prof. Zenona Klemensiewicza. Na Policy znajduje się też najdłuższa i zarazem najgłębsza jaskinia (stan na 2006 r.) w całym Beskidzie Żywieckim – Oblica o łącznej długości korytarzy 416 m i głębokości 21 m. Grzbietem od Babiej Góry przez Krowiarki do Policy i dalej grzbietem Czyrńca do 1918 biegła granica galicyjsko-węgierska, a w latach 1918-1920 polsko-czechosłowacka. Prowadził tędy szlak przemytniczy zwany tabakowym chodnikiem. W okresie międzywojennym, po przyłączeniu Górnej Orawy do Polski cały szczyt Policy znalazł się w granicach Rzeczypospolitej. W czasie II wojny światowej Górna Orawa została włączona do Słowacji i grzbiet ten oddzielał Słowację od Generalnego Gubernatorstwa. Ustawiono na nim liczne słupki graniczne z literami S i D. Po wojnie i zlikwidowaniu tej granicy słupki zostały powywracane. W czasie II wojny światowej masyw Policy dawał schronienie partyzantom AK. M.in. pod Policą w dolinie Głębokiego Potoku mieli drewniano-ziemny bunkier. Jesienią 1944 Niemcy przeprowadzili wielką obławę na partyzantów. Wobec ogromnej przewagi nieprzyjaciela partyzanci wycofali się, nie podejmując walki. Obława przyniosła Niemcom niewielkie skutki, w odwecie dokonali pacyfikacji miejscowości Sidzina. 2 kwietnia 1969 na stokach Policy rozbił się samolot PLL LOT. W katastrofie zginęli wszyscy członkowie ekipy i pasażerowie, w tym znany językoznawca Zenon Klemensiewicz. Fakt ten upamiętnia krzyż ze stosownym napisem. Na krzyżu umieszczono dodatkową tabliczkę wykonaną z resztek poszycia samolotu z informacją o oddziale partyzanckim działającym w tym rejonie. Ówczesne władze nie ujawniły przyczyn katastrofy, najprawdopodobniej były to błędy w nawigacji spowodowane przez brak odpowiedniego wyposażenia lotniska w Krakowie w sprzęt nawigacyjny. Zginęły 53 osoby. W 2009 r. na szczycie umieszczono także pomnik poświęcony ofiarom katastrofy. Uroczystość odsłonięcia odbyła się 20 sierpnia 2009 r.
We wrześniu 1978 w paśmie Policy ostatnią górską wycieczkę w Polsce odbył Karol Wojtyła

Polica

D.W. Harnaś Zawoja Składy, Podryżowana, Mosorny Groń, Hala Śmietanowa, Polica, Hala Krupowa, Skawica – Sucha Góra. Powrót busem.

Długość trasy ok. 15 km. Czas przejścia ok.9 godz.

Wodospad na Mosorczyku

D.W. Harnaś Zawoja Składy, Podryżowana, Mosorny Groń, wodospad na Mosorczyku, Mosorne. Powrót busem.

Długość trasy ok. 8 km. Czas przejścia 5 godz.

Rezerwat na Policy

Zawoja Centrum, Krzonka, rezerwat na Policy, Hala Krupowa – schronisko, Skawica – Sucha Góra.

Długość trasy ok. 12 km. Czas przejścia 7 godz.

Masz pytania? Zadzwoń pod numer 033 877 51 59 lub skorzystaj z formularza i złóż zapytanie ofertowe

Kliknij tutaj
Maciej Mażul

Maciej Mażul

Przewodnik Beskidzki

Maciej Mażul – przewodnik beskidzki, pilot wycieczek, trener-edukator. Przewodnik Babiogórskiego Parku Narodowego prowadzący edukację przyrodniczą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Stypendysta Departamentu Stanu USA w ramach programu „International Visitor Leadership”. Autor wielu publikacji m.in. w Roczniku Babiogórskim, kwartalnikach „Tatry” i „W górach” oraz jeden z redaktorów publikacji popularnonaukowej „Światy Babiej Góry”. Interesuje się turystyką oraz edukacją przyrodniczą osób niewidomych i słabowidzących.

Irena Denis

Irena Denis

Przewodnik Pensjonatu Harnaś

Zapraszamy wszystkich do Zawoi by skosztować aktywnego wypoczynku w górach!

Podane orientacyjne czasy przejścia są obliczone dla grup z przewodnikiem. W czas wliczone są zatrzymania w punktach widokowych i w miejscach występowania roślin, na które przewodnik zwraca uwagę.

Wszystkie trasy można skrócić, dostosowując do potrzeb grup.

 

Tomasz Urbaniec

Tomasz Urbaniec

Przewodnik Beskidzki